Hankasalmi Kuulutukset EDUSKUNTAVAALIT 2023

EDUSKUNTAVAALIT 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023

HANKASALMEN KUNNAN ÄÄNESTYSPAIKAT

ÄänestysalueÄänestyspaikkaOsoite
001 AsemaAseman kouluKuuhankavedentie 39
002 KirkonkyläMonitoimitaloKirkkotie 11
003 NiemisjärviNiemisjärven kouluKoulunmäentie 6

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00-20.00
Aseman omatoimikirjasto on suljettu pe 31.3.- ma 3.3. klo 14.00 saakka vaalien vuoksi.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.-28.3.2023

HANKASALMEN KUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA AJAT

Kirkonkylällä pääkirjasto, os. Rantakalliontie 3, 41520 Hankasalmi

ke–pe22.-24.3.2023klo 10–17
la–su25.-26.3.2023klo 10–14
ma–ti27.-28.3.2023klo 10–17

Aseman kylällä Versowood Oy:n kokoustila os. Kuuhankavedentie 24-26, 41500 Hankasalmi as.

ma-ti27.-28.3.2023klo 10-17

Ennakkoäänestyksen ensimmäinen tunti klo 10-11 varataan ensisijaisesti riskiryhmään kuuluville henkilöille jokaisena päivänä molemmissa äänestyspaikoissa.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee tehdä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 21.3.2023 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti osoitteella: Hankasalmen kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi tai puhelimitse p.
014 2671213. Kotiäänestys toimitetaan 24.3.2023. Tarkempi aika tiedotetaan ilmoittautuneille puhelimitse.

Ennakkoäänestys laitoksissa
Kunnan vaalitoimikunta tiedottaa erikseen ennakkoäänestyksestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

Henkilöllisyyden selvittäminen
Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän että vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla tai vastaavalla kuvallisella asiakirjalla.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti
Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituskortin postitse tai sähköisesti viimeistään 9.3.2023 niille äänioikeutetuille joiden osoite on tiedossa. Äänestää voi siinä äänestyspaikassa joka on merkitty ilmoituskorttiin. Äänioikeusrekisteri on nähtävänä Digi- ja väestötietovirastossa 20.2.2023 alkaen. Jos merkintä äänioikeusrekisterissä on virheellinen, voi äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen tehdä Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 17.3.2023 ennen klo 16.00.

Muuta huomioitavaa:
Äänestyspaikoilla noudatetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Käsidesiä ja maskeja on saatavana ennen äänestystilaan tuloa. Jonotus tapahtuu pääsääntöisesti ulkona.

Mikäli koet olevasi sairas äänestys tapahtuu äänestyspaikan pihalla. Äänestyksen järjestämiseksi tulee soittaa keskusvaalilautakunnan tai vaalilautakunnan numeroon. Puhelinnumerot löytyvät kotiin tulevasta äänioikeusilmoituksesta tai vaalipaikan ulkopuolella olevasta ilmoituksesta.

Kotiäänestyksen kyseessä ollessa ja mikäli koet olevasi sairas, kotiäänestys voidaan toteuttaa terveysturvallisesti esim. äänestäjän kodin pihassa.

Hankasalmella 2.3.2023 Keskusvaalilautakunta

Skip to content