Hankasalmi Kuulutukset Hankasalmen kunnan satamien jätehuoltosuunnitelmat hyväksytty

Hankasalmen kunnan satamien jätehuoltosuunnitelmat hyväksytty

Kuulutus julkaistu 30.8.2023.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

622/11.03.08.00/2023


Hankasalmen kunnan satamien jätehuoltosuunnitelmat hyväksytty

Lupa- ja valvontalautakunta on kokouksessaan 22.8.2023 § 78 hyväksynyt Hankasalmen kunnan satamien jätehuoltosuunnitelmat (Aseman satama, Uimalantie ja Kirkonkylän satama, Kirkkorannantie).

Päätös ja suunnitelmat ovat nähtävillä Hankasalmen kunnan verkkosivuilla aj. 30.8. – 6.10.2023.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 pv kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen käyvät ilmi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA


Todistus nähtävilläolosta:

Julkaistu Hankasalmen internet sivuille: 30.8.2023

Poistuu nähtäviltä ajastetusti 7.10.2023 klo 00:00