Hankasalmi Kuulutukset JULKIPANOILMOITUS (MRL 198 §) /Rakennuslupa-asiat

JULKIPANOILMOITUS (MRL 198 §) /Rakennuslupa-asiat

LAUKAAN KUNTA

Lupa- ja valvontalautakunta

607/10.03.00.04/2023


JULKIPANOILMOITUS (MRL 198 §) /Rakennuslupa-asiat 

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta antaa alla mainitusta toimenpideluvasta tehdystä oikaisuvaatimuksesta päätöksensä alla mainittuna antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätökseen 2023-45, ulkokuntosali, Hankasalmen kunta

Lupa- ja valvontalautakunta 22.8.2023 § 75

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 30.8.2023

Valitusaika päättyy 29.9.2023

Hakija:

Hankasalmen kunta

Rakennuspaikka:

Väärälä 77-419-1-265

Kuuhankavedentie 39, Hankasalmi as

Toimenpide:

Rakennelma, ulkokuntosali

Tämä ilmoitus on julkipantu Hankasalmen kunnan viralliselle ilmoitustaululle / verkkosivuille www.hankasalmi.fi  aj. 29.8.2023 – 29.9.2023

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA


Todistus nähtävilläolosta:

Julkaistu Hankasalmen internet sivuille: 29.8.2023

Poistuu nähtäviltä ajastetusti 30.9.2023 klo 00:00