Hankasalmi Kuulutukset JULKIPANOLISTA, päätökset ajalta 14.05-15.05.2024

JULKIPANOLISTA, päätökset ajalta 14.05-15.05.2024

Hankasalmen kunta
Rakennusvalvonta

JULKIPANOLISTA, päätökset ajalta

14.05-15.05.2024

Päätöspäivämäärä
14.05-15.052024

Päätösten antopäivä

Nähtävillä oloaika

16.05.2024

15.05-30.05.2024


077-2024-27 Lupa myönnetty 15.05.2024

 Myyryläinen, Matti Sakari

 Myyryläinen, Pirkko Marjatta

77-414-1-131   PAANALA
Riuttaniementie 103

41520 HANKASALMI

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §) Loma-asunnon laajennus

077-2024-26 Lupa myönnetty 14.05.2024

 Osuuskauppa Keskimaa 77-404-4-188   HANKAVESI
Keskustie 26 41520 HANKASALMI Energiakaivon poraus Myymälän lämmitysjärjestelmään lisätään lämpöpumppu. Nykyisen kylmäjärjestelmän
lauhde ja 2 kpl maalämpökaivoja käytetään lämpöpumpun keruupiirinä. Lämpöpumpulla
tuotetaan lämpöä nykyiseen IV-lämmitysverkostoon. Nykyinen kaukolämpö jää käyttöön.
Maalämpökaivoja porataan 2kpl  sekä vesikatolle asennetaan nestejäähdytin.

077-2024 25 Lupa myönnetty 15.05.2024

 Kauppinen Erkki Olavi

77-414-5-5   PAANALA
Venekoskentie 1231

41490 NIEMISJÄRVI

Rakennelma Varasto

077-2024-28 Lupa myönnetty 15.05.2024

 NWJ FIN Oy

77-412-4-131   NIININIEMI
Ristilä

41500 HANKASALMI AS

Uusi rakennus Tarkoituksena on asentaa energian varastointiin tarkoitettu valmis teräskontti – NW JBox.

Julkipantu yleiseen tietoverkkoon 15.05.2024 toimistosihteeri Sirpa Mehto