Hankasalmi Kuulutukset Kuulutus kalataloudellisen tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätöksestä

Kuulutus kalataloudellisen tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätöksestä

Kuulutus

16.5.2024

POSELY/864/2024


Kuulutus kalataloudellisen tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätöksestä; Siika- ja Korholankosken kalankasvatuslaitokset, Konnevesi ja Hankasalmi

Päätös ja asia

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut 16.5.2024 seuraavan päätöksen: Nordic Trout Ab:n Siikakosken ja Korholankosken kalankasvatuslaitosten kalataloudellinen tarkkailusuunnitelma vuodesta 2024 alkaen, Konnevesi ja Hankasalmi.

Nähtävänäpito ja tiedoksisaantipäivä

Kuulutus ja päätös on julkaistu Pohjois-Savon ELY-keskuksen verkkosivuilla 16.5.2024 (www.ely-keskus.fi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset ja ilmoitukset -> Pohjois-Savo). Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisesta. Asiakirjat pidetään nähtävänä oikaisuvaatimuksen jättämiselle varatun ajan loppuun saakka.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.
Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 24.6.2024 klo 16.15.

Lisätiedot

Kalastusbiologi Markus Huolila (tavoitettavissa 31.5. saakka):
puhelin 029 502 3541
sähköposti markus.huolila@ely-keskus.fi


Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Järvi-Suomen kalatalouspalvelut
Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme

Puhelin 029 502 6500
Kallanranta 11
PL 2000
70101 Kuopio
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Jyväskylän toimipaikka:
Cygnaeuksenkatu 1
PL 250
40101 Jyväskylä