Hankasalmi Kuulutukset Kuulutus ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Kuulutus ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Kuulutus

2.4.2024

KESELY/296/2024


Kuulutus ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Asia

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.

Väylävirastolle annettu päätös koskee ratatöiden yhteydessä suoritettavaa pilaantuneen maaperän puhdistamista Jyväskylän ja Venetmäen välisellä rataosuudella. Hanke sijoittuu Jyväskylän, Laukaan ja Hankasalmen kuntien alueelle usealle kiinteistölle.

Kuulutuksen julkaisupäivä

2.4.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 9.4.2024

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 2.4.2024 – 10.5.2024 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa elykeskus.fi/Kuulutukset.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.5.2024.

Lisätietoja

ylitarkastaja
Tuula Tirronen
0295 024 319
tuula.tirronen@ely-keskus.fi

Liite:


KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 024 500
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 250, 40101 Jyväskylä
kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi