Hankasalmi Kuulutukset Lamustenmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pieksämäki

Lamustenmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pieksämäki

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

KUULUTUS


Lamustenmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pieksämäki

Pieksämäellä Lamustenmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.7.2024 – 30.8.2024 välisen ajan. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 30.8.2024 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, kirjaamo, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Kaava-aineisto on nähtävillä Pieksämäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa https://www.pieksamaki.fi/yleiskaava-lamustenmaen-tuulivoimapuisto-osayleiskaava/

Aineisto on myös nähtävillä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, Vilhulantie 5, Naarajärvi, 1.7-5.7 ja 29.7-30.8 väliset ajat sekä Poleenin kirjastossa, Savontie 13, Pieksämäki, koko nähtävilläolon ajan.

Lisätietoja kaavasta antaa:
Kaavan laatija kaavoitusinsinööri Jorma Harju, Puh. 044 596 3111, jorma.harju@kaavaharju.fi
Kaavan hallinnollinen käsittely maankäyttösihteeri Ulla Nupponen, Puh. 040 485 3841, ulla.nupponen@pieksamaki.fi
Hankkeen vetäjän edustaja Sami Humala, Puh. 050 345 0357, sami.humala@tuulikolmio.fi

Pieksämäellä 27.6.2024

TEKNINEDN LAUTAKUNTA


.