Hankasalmi Kuulutukset Lupa- ja valvontalautakunnan pöytäkirja 23.4.2024 nähtävillä

Lupa- ja valvontalautakunnan pöytäkirja 23.4.2024 nähtävillä

Laukaan lupa- ja valvontalautakunnan (ylikunnallinen) pöytäkirja 23.4.2024 on julkaistu nähtäville Laukaan kunnan verkkosivuille 2.5.2024.

Lupa- ja valvontalautakunta toimii Laukaan ja Hankasalmen kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä Laukaan ja Konneveden kuntien terveydensuojelu-, elintarvike-, eläinlääkintä-, eläinsuojelu- ja tupakkavalvonnan viranomaisena.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Laukaan kunnan sekä Hankasalmen ja Konneveden kuntien verkkosivuilla aj. 2.5. – 23.5.2024.

Laukaassa 2.5.2024

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA


Todistus nähtävilläolosta:

Julkaistu Hankasalmen internet sivuille: 2.5.2024.

Poistuu nähtäviltä ajastetusti 24.5.2024 klo 00:00.