Hankasalmi Kuulutukset Päätös meluilmoituksesta, Hankasalmen kunnan Nuorisopalvelut, nuorten ulkoilmatapahtuma

Päätös meluilmoituksesta, Hankasalmen kunnan Nuorisopalvelut, nuorten ulkoilmatapahtuma

JULKINEN KUULUTUS
Kuulutuksen julkaisupäivä 7.9.2023
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 16.10.2023

668/11.01.02.03/2023


Päätös meluilmoituksesta, Hankasalmen kunnan Nuorisopalvelut, nuorten ulkoilmatapahtuma

Ympäristötarkastaja 7.9.2023 § 13

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Hankasalmen kunta / Nuorisopalvelut


Y-TUNNUS
0174035-0


TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA
Ruokoniemen uimaranta, Ruokoniementie, Hankasalmen kirkonkylä


TOIMINNAN KUVAUS
Nuorisopalvelujen järjestämä nuorille suunnattu ulkoilmaillanvietto Ruokoniemen uimarannalla 29.9.2023 klo 20-24.


PÄÄTÖS NÄHTÄVILLÄ
Päätös on nähtävillä kuulutusaikana 7.9. – 16.10.2023 Hankasalmen kunnan verkkosivuilla
www.hankasalmi.fi.


MUUTOKSENHAKU
Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.


LISÄTIEDOT
ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168


YMPÄRISTÖTARKASTAJA

LIIITE: Viranhaltijapäätös


Todistus nähtävilläolosta:

Julkipantu Hankasalmen internet sivuille: 7.9.2023

Poistuu nähtäviltä ajastetusti 17.10.2023 klo 00:00