Hankasalmi Kuulutukset Päätös meluilmoituksesta, Rakkaudesta Lajiin Oy, Hangan lavan kesätapahtumat 2024

Päätös meluilmoituksesta, Rakkaudesta Lajiin Oy, Hangan lavan kesätapahtumat 2024

340/11.01.02.03/2024

JULKINEN KUULUTUS
Kuulutuksen julkaisupäivä 17.5.2024
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 24.6.2024

Päätös meluilmoituksesta, Rakkaudesta Lajiin Oy, Hangan lavan kesätapahtumat 2024       

Ympäristötarkastaja 17.5.2024 § 4

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Rakkaudesta Lajiin Oy

Y-TUNNUS
3350982-3

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA
Hangan lava, Hankasalmentie 129, 41500 Hankasalmi as

TOIMINNAN KUVAUS
Hangan lavalla järjestettävät lavatanssit, karaoke sekä muut tapahtumat 17.5. – 14.9.2024 välisenä aikana. Tarkemmat tapahtumat ja tapahtuma-ajat ovat nähtävillä päätöksessä.

PÄÄTÖS NÄHTÄVILLÄ
Päätös on nähtävillä kuulutusaikana 17.5. – 24.6.2024 Hankasalmen kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi.

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

LIITTEET:

LISÄTIEDOT
ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168

YMPÄRISTÖTARKASTAJA