Hankasalmi Kuulutukset Päätös meluilmoituksesta, Rakkaudesta Lajiin Oy, Hangan lavan kesätapahtumat

Päätös meluilmoituksesta, Rakkaudesta Lajiin Oy, Hangan lavan kesätapahtumat

363/11.01.02.03/2023

JULKINEN KUULUTUS
Kuulutuksen julkaisupäivä 17.5.2023
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 26.6.2023

Päätös meluilmoituksesta, Rakkaudesta Lajiin Oy, Hangan lavan kesätapahtumat

Ympäristötarkastaja 17.5.2023 § 4

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Rakkaudesta Lajiin Oy

Y-TUNNUS
3350982-3

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA
Hangan lava, Hankasalmentie 129, 41500 Hankasalmi as

TOIMINNAN KUVAUS
Hangan lavalla joka perjantai 19.5.–8.9.2023 välisenä aikana järjestettävät lavatanssit sekä karaoke. Toiminta ajoittuu tanssiorkesterin osalta klo 20-24 ja karaoken osalta klo 19-01. Lisäksi tapahtumia
järjestetään satunnaisesti lauantaisin (saunaralli 1.7.2023). Tanssi- ja karaoketila ovat
suljettuja, mutta ovia ja ikkunoita pidetään auki kuumalla ilmalla.

PÄÄTÖS NÄHTÄVILLÄ
Päätös on nähtävillä kuulutusaikana 17.5–26.6.2023 Hankasalmen kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi.

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

LISÄTIEDOT
ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168

LIITTEET

YMPÄRISTÖTARKASTAJA

Skip to content