Hankasalmi Kuulutukset Päätös meluilmoituksesta, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry, juhannusseurat 2023

Päätös meluilmoituksesta, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry, juhannusseurat 2023

269/11.01.02.03/2023

JULKINEN KUULUTUS
Kuulutuksen julkaisupäivä 10.5.2023
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 16.6.2023.

Päätös meluilmoituksesta, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry, juhannusseurat 2023

Ympäristötarkastaja 10.5.2023 § 3

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry
Y-TUNNUS
0210188-4

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA
Hankasalmen leirikeskus, Hankasalmentie 396, 41520 Hankasalmi

TOIMINNAN KUVAUS
Hankasalmen leirikeskuksen ympäristössä järjestettävät juhannusseurat. Toiminta-ajat ovat:

  • pe 23.6. klo 16-23.30
  • la 24.6. klo 9-16

PÄÄTÖS NÄHTÄVILLÄ
Päätös on nähtävillä kuulutusaikana 10.5. – 16.6.2023 Hankasalmen kunnan verkkosivuilla
www.hankasalmi.fi.

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on
toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus ja
tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

LISÄTIEDOT
ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168

LIITTEET

YMPÄRISTÖTARKASTAJA

Skip to content