Hankasalmi Kuulutukset Päätös vesihuoltolain mukaiseen vapautushakemukseen

Päätös vesihuoltolain mukaiseen vapautushakemukseen

328/11.03.01.00/2023

Päätös vesihuoltolain mukaiseen vapautushakemukseen

Laukaan kunnan ympäristötarkastaja on tehnyt päätöksen vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaiseen hakemukseen 23.5.2023 § 5. Päätös koskee käytöstä poistettua rivitaloa Hankasalmen Aseman taajamassa kiinteistöillä Nuuttila ja Sakula.

Kuulutus on julkaistu Hankasalmen kunnan verkkosivuilla ajalla 23.5.–29.6.2023. Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua kuulutuksen julkaisusta. Valitusaika päättyy 29.6.2023. Päätös on nähtävillä kuulutusaikana kunnanvirastolla ympäristönsuojelussa. Lisätietoja päätöksestä ympäristötarkastajalta.

Päätöksestä on valitusoikeus

  1. sillä, jonka etua tai oikeutta asia saattaa koskea;
  2. kunnalla;
  3. valvontaviranomaisella;
  4. asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

YMPÄRISTÖTARKASTAJA

Nenna Ahonen

p. 050 573 1168

Skip to content