Hankasalmi Kuulutukset Päätös ympäristöluvan raukeamisesta; Jätteen hyödyntäminen maanrakennuksessa, Saha-alue I, Versowood Oy, Hankasalmi

Päätös ympäristöluvan raukeamisesta; Jätteen hyödyntäminen maanrakennuksessa, Saha-alue I, Versowood Oy, Hankasalmi

126/11.01.00.00/2023

JULKINEN KUULUTUS

Kuulutuksen julkaisupäivä 1.3.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusaika päättyy 11.4.2023

Päätös ympäristöluvan raukeamisesta; Jätteen hyödyntäminen maanrakennuksessa, Saha-alue I, Versowood Oy, Hankasalmi

Lupa- ja valvontalautakunta 21.2.2023 § 20

LUVAN HAKIJA
Versowood Oy

Y-TUNNUS

1080944-4

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA

Saha-alue I  77-412-9-1, Hankasalmi

TOIMINNAN KUVAUS

asfalttimurskeen hyödyntäminen kenttärakenteessa kiinteistöllä Saha-alue I

PÄÄTÖS NÄHTÄVILLÄ

Tämä kuulutus ja päätös ovat nähtävillä kuulutusaikana 1.3.-11.4.2023  Hankasalmen kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi

Päätös jätteen hyödyntämisestä maanrakennuksessa koskeva ympäristöluvan raukeamisesta, Saha-alue I, Hankasalmi

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

LISÄTIEDOT

ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168.

Hankasalmella 1.3.2023

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA

Skip to content