Arjen tuen palveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta selviytymään mahdollisimman pitkään tutussa kotiympäristössä.

Ikäihmisille järjestetään erilaisia ennaltaehkäiseviä palveluita. Arjen tuen palvelut voivat olla kotihoitoa, tukipalveluita, palveluasumista, omaishoidon tukea ja perhehoitoa. 

Keskitetty Alueellinen Asiakas- ja Palveluohjaus (KAAPO) sisältää matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta. Asiakas saa ajantasaista tietoja ja tukea oikea-aikaisesti ja ratkaisukeskeisesti. Asiakas ohjataan tarvittaessa laajempaan moniammatilliseen palvelutarpeen selvittämiseen ja toimintakyvyn arviontiin.

Palvelujen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja terveyttä omassa kotiympäristössä ja näin siirtää myöhemmäksi ja vähentää ympärivuorokautisten asumispalvelujen tarvetta.

Yhteystiedot

Kaikki Arjen tuen palveluita koskevat neuvonta-, ohjaus- ja palvelupyynnöt

Kaapoon, p. 014 2671 490 klo 8 – 16

Käyntiosoite: Kuuhankavedentie 22-24, 41500 Hankasalmi 

Postiosoite: Keskustie 41, 41520 Hankasalmi

Skip to content