Hankasalmi Sosiaali- ja terveyspalvelut Arjen tuki Ikäihmisten asuminen

Ikäihmisten asuminen

Ikäihmisten vuokra-asunnot

Muita kuin palveluasunnoiksi lukeutuvia, ikäihmisille suunnattuja vuokra-asuntoja on Kirkonkylässä 63 ja Asemalla 20 ja Niemisjärvellä 9.  Asunnot omistaa Hankasalmen vanhaintukiyhdistys r.y. Hankasalmen kunnan arjen tuen moniammatillinen työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä tekemällä esityksiä asuntoihin valittavista henkilöistä.

Yhteystiedot

Isännöinti Terhi Markkanen

Kauppatie 31, 44300 Konnevesi 

puh.050 5944643

isannointiterhimarkkanen@gmail.com

VTY-asuntohakemus (pdf)

Palveluasuminen

Attendo Kuuhanka senioriasunnot Keskustie 53 B, Hankasalmi

Attendo Kuuhanka seniorivuokra-asuminen on sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista palveluasumista, jota järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja.

Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 

Palveluasumisen asiakasmaksuina peritään vuokra ja asiakasmaksu hoivasta ja hoidosta. Lääkkeet, henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja hoitotarvikkeet, vaatteet yms. henkilökohtaiset tarvikkeet asukas itse.

Hakemus toimitetaan osoitteella: 

Hankasalmen kunta / Arjen tuki

Keskustie 41

41520 Hankasalmi

Lisätietoja: Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 – 16, 

Kuuhankavedentie 22-24, 41500 Hankasalmi 

Tehostettu palveluasuminen 

Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto, joka on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvaa apua, ympärivuorokautisesti.

Toiminta-ajatuksena on antaa hoitoa ja huolenpitoa kodinomaisissa olosuhteissa niille hankasalmelaisille ikäihmisille, jotka eivät selviydy avohoidon toimenpiteidenkään turvin omassa kodissaan.

Palveluasumiseen haetaan kirjallisella hakemuksella ja valintapäätöksen tekee moniammatillinen työryhmä palveluntarpeen arvioinnin perusteella.

Hakemus toimitetaan osoitteella: 

Hankasalmen kunta / Arjen tuki

Keskustie 41

41520 Hankasalmi

Asukkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma sekä huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus. Palveluista ja vuokrasta peritään asiakasmaksuasetuksen mukaiset, perusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksut. 

Henkilökunnalla on kuntouttava työote kaikissa päivittäisissä toiminnoissa huomioiden asukkaiden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat. Työn lähtökohtana on, ettei asukasta auteta avuttomaksi, vaan häntä tuetaan tarvittaessa yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Yhteystiedot

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 – 16, 

Kuuhankavedentie 22-24, 41500 Hankasalmi

Metsätähden palvelutalo

Suotie 3 D, 41500 Hankasalmi

on 16-paikkainen Hankasalmen kunnan ylläpitämä ympärivuorokautista, tehostettua palveluasumista tarjoava talo. Metsätähti sijaitsee Hankasalmen Asemankylällä rautatien ja Hankasalmen historiaan kuuluvan sahan läheisyydessä. 

Hakemus toimitetaan osoitteella: 

Hankasalmen kunta / Arjen tuki

Keskustie 41

41520 Hankasalmi

Yhteystiedot

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 – 16

Hoitajat puh. 014 2671 300 

Palveluvastaava puh. 014 2671 499 ma – pe klo 8-15

Kotirannan palvelutalo

Hankavedentie 1 B, 41520 Hankasalmi

on tehostetun palveluasumisen yksikkö Kirkonkylällä. Kotirannassa on 20 asukaspaikkaa.

Asukkaaksi Kotirantaan haetaan kirjallisesti asuntohakemuslomakkeella. Asukkaita valittaessa otetaan huomioon hakijan asunnon tarve, varallisuus ja tulot. Moniammatillinen työryhmä tekee ehdotukset asukasvalinnoista noudattaen ARA:n ohjeistusta.

Hakemus toimitetaan osoitteella: 

Hankasalmen kunta / Arjen tuki

Keskustie 41

41520 Hankasalmi

Yhteystiedot

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 – 16

Hoitajat puh. 014 2671 970 

Palveluvastaava puh. 014 2671 383 ma – pe klo 8-15

Tähtelä

Suotie 3 E, 41500 Hankasalmi

on 10-paikkainen, lyhytaikaista, kuntouttavaa palveluasumista tarjoava yksikkö Metsätähden palvelutalon yhteydessä. Tähtelän jaksoille tullaan ennalta sovitusti.

Tähtelä on kuntoutumista tukeva avoyksikkö, joka on tarkoitettu

  • kotona asuville toimintakyvyn arvioimiseksi
  • jatkokuntoutumiseen sairaalahoidon jälkeen
  • omaishoidettaville hoitajan vapaapäivien ajaksi
  • kriisitilanteen yllättäessä kotona 

Kuntoutus on arkikuntoutusta, joka tarkoittaa päivittäisessä elämässä tarvittavien taitojen uudelleen oppimista ja harjoittelua. Kuntoutus pitää sisällään päivittäiset toiminnot, liikkumisen ja ruokailut toisten seurassa.  Lääkehoito, ravitsemus ja muuhun yhteiseen toimintaan osallistuminen ovat osa kuntoutusta. 

Tähtelässä arvioidaan toimintakykyä laaja-alaisesti. Arvioinnin perusteella sovitaan asiakaslähtöiset, arjen toimintoihin liittyvät tavoitteet ja keinot, jotka kirjataan aktiivisuussuunnitelmaan.  

Kotiutuspalaveri järjestetään tarvittaessa yhdessä kotihoidon ja omaisen kanssa ennen kotiutusta, jolloin yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja moniammatillisen tiimin kanssa mietitään arjen keinot ja palvelut, joiden avulla asiakas jatkaa kotona omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä. Tarvittaessa tehdään myös kotikäynti.

Yhteystiedot

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 – 16

Hoitajat puh. 014 2671 300 

Palveluvastaava puh. 014 2671 499 ma – pe klo 8-15

Arjen tuen moniammatillinen työryhmä 

koordinoi kunnan arjen tuen palvelujen kohdentamista ja käsittelee hakemukset palveluasumiseen. Työryhmä kokoontuu kerran viikossa. Ryhmään kuuluu arjen tuen palvelujen edustajia. 

Lisätietoja: kotihoidon palveluvastaava puh. 014 2671 924 klo 9 – 11

Palveluasumisen toimintaohje ja myöntämisperusteet 2021 (pdf) 

Hakemus palveluasumiseen (pdf)

Asuntohakemus (pdf)

Skip to content