Hankasalmi Sosiaali- ja terveyspalvelut Arjen tuki Ohjaus ja neuvonta

Ohjaus ja neuvonta

Keskitetty Alueellinen Asiakas- ja Palveluohjaus (KAAPO) sisältää matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta. Asiakas saa ajantasaista tietoa ja tukea oikea-aikaisesti ja ratkaisukeskeisesti. Asiakas ohjataan tarvittaessa laajempaan moniammatilliseen palvelutarpeen selvittämiseen ja toimintakyvyn arviointiin.

Yhteystiedot

Kaapo, keskitetty asiakasohjaus

p. 014 2671 490 klo 8 – 16

Käyntiosoite: Kuuhankavedentie 22-24, 41500 Hankasalmi

Postiosoite: Keskustie 41, 41520 Hankasalmi

test