Omaishoito

Omaishoidontuki

Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajille myönnettävästä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 

Omaishoidontukea haetaan erillisellä hakulomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan omaishoidontuesta vastaavalle työntekijälle. Hakemuksen johdosta tehdään palvelutarpeen arvio ja hakemus käsitellään moniammatillisessa tiimissä (MATTI).

Yhteystiedot

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490 klo 8 -16 
Lisätietoja: kotihoidon palveluvastaava 014 2671 924, klo 9 – 11

test