Perhehoito

Ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoidolla tarkoitetaan hoidon ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen ja tarpeenmukaiseen hoitoon sekä läheisiin ihmissuhteisiin perheenjäsenenä. 

Perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa perhehoitolaissa tarkoitettua perhehoitoa yksityiskodissaan tai hoidettavan kotona. Uusien perhehoitajiksi aikovien on suoritettava ennakkovalmennus ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä.

Yhteystiedot 

Neuvonta ja palveluohjaus puh. 014 2671 490  klo 8 – 16

Lisätietoja: kotihoidon palveluvastaava puh. 014 2671 924 klo 9 – 11

Maakunnallinen perhehoidon toimintaohje 2022 (pdf)

test