Ohjaus- ja neuvonta

Saat tietoa palveluistamme palvelukohtaisten internet-sivujen kautta tai ottamalla yhteyttä palveluista vastaavaan työntekijään.

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:

-Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.

-Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

-Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.

-Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa.

-Oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä.

-Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja.

-Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.

-Sosiaaliasiamies avustaa sosiaalihuollon asiakasta tarvittaessa.

-Oikeus tehdä oikaisuvaatimus saamaansa sosiaalihuollon päätökseen.

Linkkejä:

omien tietojen tarkastuspyyntö

asiakkaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

ilmoitus palvelun tarpeesta

Yhteystiedot

Lisätietoja sosiaaliasiamiehen palveluista Koskeverkko.fi-osoitteessa

Perusturvalautakunnan alaisista toiminnoista ja terveyspalveluista vastaa  vs. palvelujohtaja

Terhi Lamminniemi p. 014 2671 224

Sosiaali- ja Arjen tuen palveluista vastaa sosiaalipalvelupäällikkö Sanna Hänninen

p. 014 2671 225

Hankasalmen kunnan perusturvalautakunta (linkki)