Hankasalmi Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Perhepalvelut Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut

Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut

Lapsiperheiden varhaisen tuen palveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

 • Lapsiperheiden varhaisen tuen palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden sosiaalityötä, joka käynnistyy palvelutarpeen arviolla.
 • Varhaisen tuen sosiaalityöllä tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä.
 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tarjoavat lapsiperheille tarkoitettua ohjausta ja neuvontaa sellaisissa elämäntilanteissa, joissa perheillä ei ole tietoa, mistä tukea ja palveluita voi saada. Ohjaus ja neuvonta toteutetaan perhetyön ja sosiaalityön keinoin.
 • Lapsiperheiden sosiaalipalveluita ovat esimerkiksi sosiaalityö, lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö.
 • Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voi ottaa yhteyttä itse tai voi pyytää esimerkiksi neuvolaa, varhaiskasvatusta tai kouluterveydenhuoltoa olemaan yhteydessä.

Ota yhteyttä lapsiperheiden varhaisen tuen palveluihin, kun:

 • kaipaat ohjausta ja neuvontaa
 • sinulla on huoli lapsen huolenpidosta, terveydestä tai turvallisuudesta
 • sinulla on huoli perheen vanhemmista tai perheen tilanteesta yleensä
 • haluat tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen

Erilaisia huolen aiheita:

 • lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen liittyvät asiat
 • hoitoon ja kasvatukseen liittyvät haasteet tai laiminlyönnit
 • lähisuhde- ja perheväkivalta tai lapsen väkivaltaisuus
 • vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveyden haasteet
 • lapsen tai nuoren päihteiden käyttö tai kokeilut
 • perheen ristiriitatilanteet
 • muut kriisit

Yhteystiedot:

Lapsiperheiden sosiaalityö (varhainen tuki ja lastensuojelu)

p. 014 2671 223v tai 040 772 0582, soittoaika ma-pe klo 9-10

p. 050 448 8454, soittoaika ma-pe klo 9-10