Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon sekä turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Joskus nämä oikeudet vaarantuvat ja silloin on otettava yhteys lastensuojeluun.

Ota yhteyttä, kun:

 • kaipaat ohjausta ja neuvontaa
 • sinulla on huoli lapsen huolenpidosta, terveydestä tai turvallisuudesta
 • sinulla on huoli perheen vanhemmista tai perheen tilanteesta yleensä
 • haluat tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen

Erilaisia huolen aiheita:

 • lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen liittyvät asiat
 • hoitoon ja kasvatukseen liittyvät haasteet tai laiminlyönnit
 • lähisuhde- ja perheväkivalta tai lapsen väkivaltaisuus
 • vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveyden haasteet
 • lapsen tai nuoren päihteiden käyttö tai kokeilut
 • perheen ristiriitatilanteet
 • muut kriisit

Avun tarpeessa oleva voi ottaa itse yhteyttä lastensuojeluun. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen olevan avun tarpeessa. Lastensuojeluilmoitus suositellaan tehtäväksi kirjallisena, mutta sen voi tehdä myös puhelimitse tai suullisesti. Viranomaisilla on lakiin perustuva ilmoitus/yhteydenottovelvollisuus. Lapsesta tai perheestä huolestunut työntekijä voi tehdä yhteydenoton lastensuojeluun yhdessä perheen kanssa.

Kun lastensuojeluilmoitus on tehty, lapsiperheiden sosiaalityöntekijä aloittaa tilanteen selvittämisen yhdessä perheen kanssa. Sosiaalityöntekijä arvioi ensin kiireellisten toimenpiteiden tarpeen ja tekee sitten palvelutarpeen arvioinnin. Lastensuojeluilmoitus johtaa harvoin vahvempiin toimiin, kuten huostaanottoon.

Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia ja niiden tarkoituksena on:

 • edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä
 • tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Avohuollon tukitoimia voivat olla esimerkiksi perhetyö, kotipalvelu ja tukihenkilö- tai tukiperhetoiminta.

Lastensuojelun keskeinen periaate on lapsen vanhempien ja huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa. Avohuollon tukitoimet ovat siten aina ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden.

 

Yhteystiedot:

Lapsiperheiden sosiaalityö (varhainen tuki ja lastensuojelu)

p. 014 2671 223 tai 040 772 0582, soittoaika ma-pe klo 9-10

p. 050 448 8454, soittoaika ma-pe klo 9-10

 

Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä Keski-Suomen sosiaalipäivystykseen ympäri vuorokauden.

Yhteystiedot:

p. 014 266 0149 ympäri vuorokauden.

Jos päivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa hätänumeron 112 kautta.

Katso lisää: Sosiaalipäivystys | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)