Sosiaaliohjaus ja perhetyö

Mistä kysyä neuvoa?

Mietityttääkö nukkuminen?

Viekö taaperon uhmaikä voimia tai haastaako teini arjessa?

Eikö vuorovaikutus suju?

Haastaako ihan tavallinen arki?

Onko päivärytmi hukassa?

Kaikkea saa kysyä!

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on lapsen vanhemmille, perheelle tai muille lapsen kasvatuksesta vastaaville henkilöille annettavaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa käytettävissä olevista palveluista, niiden saamisen ehdoista sekä tukea palvelujen hakemisessa ja käyttämisessä. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja verkostotyö. Sosiaaliohjaaja tukee vanhempia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja hoidossa. Palvelulla tuetaan perheitä osallisuuteen ja edistetään perheen hyvinvointia. Lapsiperheiden sosiaaliohjaus kuuluu osana Keski-Suomen perhekeskustoimintaa toteuttaviin palveluihin.

Perhetyö on lapsiperheiden auttamista ja tukemista arjessa selviytymiseksi. Kun kaipaat kevyttä ohjausta tai neuvontaa, ota rohkeasti yhteyttä perhetyöntekijöihin. Perhetyöntekijät tekevät ohjaus- ja neuvontakäyntejä matalalla kynnyksellä, jolloin mahdollisuus on viiteen käyntikertaan. Nämä käynnit kirjataan asiakastietojärjestelmään, vaikka varsinaista palvelutarpeen arviointia ei tehdäkään.

Perhetyöntekijät tekevät palvelutarpeen arviointeja yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa, jos kaipaat enemmän tukea arkeesi. Silloin perheen tilanne kartoitetaan tarkemmin ja pohditaan yhdessä tukitoimien tarvetta. Perhetyötä tehdään silloin sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisena palveluna. Työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista sekä määräaikaan rajattua ja tapahtuu pääasiassa kotikäynteinä perheen kotona. Työntekijän ja perheen välinen suhde perustuu luottamuksellisuuteen.

Perhetyö tekee yhteistyötä perhettä tukevien eri ammattiryhmien kanssa. Lapsia ja perheitä tuetaan yhteistyössä kunnan omien palvelujen (varhaiskasvatus, koulu ja koulun oppilashuolto sekä neuvola) ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Avun tarpeessa oleva voi ottaa itse yhteyttä perhetyöntekijään. Myös varhaiskasvatuksen, koulun, oppilashuollon tai neuvolan työntekijä voi välittää pyyntösi perhetyöntekijälle. Yhteydenoton voi tehdä myös jokainen, joka huomaa lapsen, nuoren tai perheen olevan avun tarpeessa. Yhteydenoton voi tehdä puhelimitse, suullisesti tai kirjallisesti.

Yhteystiedot

Perhetyöntekijä p. 040 725 8120

Sosiaaliohjaaja, perhekeskuskoordinaattori p. 050 428 6024

test