Vammaispalvelut

Vammaisten perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Perhehoitoa antaa perhehoitaja, joka on tehnyt hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan kanssa toimeksiantosopimuksen.

Perhehoitajalain perusteella perhehoitajan tulee suorittaa valmennus ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä.

Maakunnallinen perhehoidon toimintaohje 2020 (pdf)

Maakunnallinen perhehoidon toimintaohje 2022 (pdf)

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ovat mm. henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä palveluasuminen. Näiden lisäksi kunta voi myöntää vammaisille määrärahojen puitteissa avustusta välineiden ja laitteiden hankintaan, jotka edistävät päivittäisistä toiminnoista suoriutumista.

Vammaispalveluiden hakeminen

Vammaispalveluita haetaan hakemuksella Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta (pdf), johon liitteeksi vaaditaan lääkärintodistus tai muu terveydenhuollon ammattilaisen tekemä selvitys vammasta ja sen vaikutuksesta toimintakykyyn.

Yhteystiedot

kotihoidon palveluvastaava p. 014 2671 924

sosiaalipalvelupäällikkö p. 014 2671 225

test