Hankasalmi Kuulutukset Ympäristölupa, Hankasalmen Urheiluautoilijat ry

Ympäristölupa, Hankasalmen Urheiluautoilijat ry

                                                                                       967/11.01.00.00/2022

JULKINEN KUULUTUS

Kuulutuksen julkaisupäivä 1.3.2023

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusaika päättyy 11.4.2023

Ympäristölupa, Hankasalmen Urheiluautoilijat ry

Lupa- ja valvontalautakunta 21.2.2023 § 21

LUVAN HAKIJA
Hankasalmen Urheiluautoilijat ry

Y-TUNNUS

0664626-7

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA

Kiinteistöllä Kauppila 77-406-16-0

TOIMINNAN KUVAUS

Moottoriurheilurata (Kovalanmäen rata)

PÄÄTÖS NÄHTÄVILLÄ

Tämä kuulutus ja päätös ovat nähtävillä kuulutusaikana 1.3. – 11.4.2023 Hankasalmen kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi

Ympäristölupapäätös, Hankasalmen Urheiluautoilijat ry

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus ja tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

LISÄTIEDOT

ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168

Hankasalmella 1.3.2023

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA

Skip to content