Hankasalmi Kuulutukset Ympäristölupahakemus, lajitteluasema, Sammakkokangas Oy

Ympäristölupahakemus, lajitteluasema, Sammakkokangas Oy

368/11.01.00.00/2024

JULKINEN KUULUTUS
Kuulutuksen julkaisupäivä 30.5.2024.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta

Ympäristölupahakemus, lajitteluasema, Sammakkokangas Oy

HAKIJA
Sammakkokangas Oy

Y-TUNNUS
1857139-7

TOIMINNAN SIJAINTI
Hankasalmen kunta, Hankamäen kylä, kiinteistö Varnes-Hippos 77-403-40-1, Hankasalmentie 650, 41520 Hankasalmi

TOIMINNAN KUVAUS
Sammakkokangas Oy on toimittanut Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee uutta jätteiden pienerien vastaanottoon ja varastointiin tarkoitettua lajitteluasemaa Hankasalmen kunnan Hankamäen kylässä kiinteistöllä Varnes-Hippos 77-403-40-1. Samalla kiinteistöllä sijaitsee myös Hankasalmen jätevedenpuhdistamo sekä ravirata. Lajitteluasemalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.

Lajitteluasemalla on tarkoitus ottaa vastaan kotitalouksien pienkuormia esimerkiksi rakennusjätettä, huonekaluja, puujätettä sekä vaarallisia jätteitä ja SER-laitteita. Jätteet toimitetaan lajitteluasemalta eteenpäin käsiteltäviksi. Hakemuksessa esitetään, että lajitteluasemalla varastoidaan kerrallaan enintään 63 tonnia tavanomaisia jätteitä ja 23 tonnia vaarallisia jätteitä. Hakemuksen mukaan lajitteluasemalla on henkilökuntaa paikalla muutamana päivänä viikossa, minkä lisäksi lajitteluasemalla järjestetään mahdollisuus itsepalveluasiointiin. Hakemuksessa esitetään, että lajitteluaseman alue asfaltoidaan, alue aidataan ja tulotien kohdalle asennetaan sähkökäyttöinen portti.

Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana. Hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 199 § mukaisen hakemuksen aloittaa toiminta vakuutta vastaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Kuulutus sekä hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä kuulutusaikana 30.5. – 8.7.2024 Hankasalmen kunnan verkkosivuilla www.hankasalmi.fi.


MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia hakemuksen johdosta. Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle Laukaan kunnan lupa- ja valvontalautakunnalle sähköisesti kirjaus@laukaa.fi tai postitse PL 6, 41341 Laukaa.


LISÄTIETOJA
ympäristötarkastaja Nenna Ahonen, p. 050 573 1168 (30.5. – 20.6. välisenä aikana),
ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli, p. 0400 676 940 (24.6. – 8.7. välisenä aikana)

LIITTEET

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA