Hankasalmi Asuminen ja ympäristö Rakentaminen Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta opastaa, neuvoo ja valvoo rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Voit ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan kaikissa uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen sekä luvanvaraiseen maisematyöhön liittyvissä asioissa jo suunnitteluvaiheessa.

Hankasalmen rakennusvalvonta toimii yhteistyössä Laukaan rakennustarkastuksen kanssa.

Rakennusvalvonta palvelee kunnanviraston 2. kerroksessa. Tapaamiset rakennustarkastajan kanssa tulee sopia etukäteen. Asiointi rakennusvalvonnan kanssa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.

Rakennustarkastaja on tavattavissa Hankasalmen kunnanvirastolla pääasiassa keskiviikkoisin.

Hankasalmen kunnan alueen rakentamisen luvat voi hakea nyt Laukaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiakkaan on kuitenkin toimitettava rakennusvalvontaan paperisena 2 sarjaa pääpiirustuksia (asema, pohja, leikkaus, julkisivut).

Mikäli luvan haluaa jättää paperihakemuksella, laskutetaan paperisen lupahakemuksen käsittelystä ja sähköiseen asiointipalveluun siirtämisestä lupamaksun lisäksi käsittelymaksu.

Paperihakemusten käsittelymaksut:

Toimenpideilmoitus, toimenpidelupa, purkamisilmoitus, maisematyölupa 30 €

Rakennus- ja purkamislupa 60 €

Alle 10 kappaleen A3/A4 kokoisten asiakirjojen skannaus ja tallennus sähköiseen asiointipalveluun sisältyy käsittelymaksuun.

Tämän rajan ylittävistä asiakirjoista laskutetaan voimassa olevan kopio- ja skannaushinnaston mukaisesti.

Lue ohjeistus asiointipalveluun rekisteröitymisestä ja palvelun käytöstä.

Siirry jättämään lupahakemus.

Luvan hinta

Kaikki luvat ovat maksullisia, myös ilmoituslupa. Hinta koostuu rakennusluvissa perusmaksusta sekä neliöiden mukaisesta hinnasta. Lisäksi luvasta riippuen laskutetaan esimerkiksi aloituskokouksesta, työnjohtajista sekä rakennuspaikan merkitsemisestä. Toimenpideluvilla ei ole neliöhinnoittelua.

Hankasalmen kunnan rakennusjärjestys (pdf)


Rakennusvalvonnan yhteystiedot