Hankasalmi Asuminen ja ympäristö Vesihuolto Liittyminen

Liittyminen

Vesihuoltoverkostoon liittymisellä tarkoitetaan kiinteistön liittämistä vesihuoltolain (9.2.2001/119) mukaisesti Hankasalmen kunnan vesihuoltolaitoksen vesi- ja/tai viemärijohtoon (vesijohtoliittymät, viemäriliittymät).

 

Liittyminen kunnan vesilaitoksen asiakkaaksi edellyttää hakemuksen täyttämistä vesihuoltolaitokseen liittämisestä. Liittymishakemus

 

Liittymishakemus täytetään myös silloin kun kiinteistö on jo liitetty vesijohtoverkostoon ja liitetään myöhemmin viemäriverkostoon tai päinvastoin.

 

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöillä on velvollisuus liittyä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon.

 

Liittyjä rakentaa omalla kustannuksellaan tontille tulevat vesijohdot ja viemärit. Liittymiskohta sijaitsee kunnan runkolinjassa.