Esiopetus

Hankasalmen kunnassa järjestetään esiopetusta Aseman, Niemisjärven ja Kuuhankaveden kouluilla. Kuusivuotiaalla, seuraavana vuonna koulunsa aloittavalla lapsella, on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään 20 tuntia viikossa ja opetus noudattaa koulujen työjärjestystä.

Esiopetus on tärkeä vaihe lapsen elämässä. Se tukee lapsen yksilöllistä oppimista ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Esiopetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Esiopetus on lapsen oppimista ja kasvua tukevaa toimintaa. Opetus on leikinomaista ja juuri tämän ikäiselle lapselle sopivaa. Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu helmikuun aikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Ilmoitus julkaistaan paikallislehdessä ja täällä kunnan internet-sivuilla.