Hankasalmi Kunta ja hallinto Lautakunnat Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on valtuuston asettama lakisääteinen lautakunta. Sen tehtävä on hallinnon ja talouden tarkastaminen. Lautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi. Lautakunnan on huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on riittävät voimavarat.

Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lautakunnalla on näin ollen erittäin tärkeä tehtävä kunnan toiminnan tuloksellisuuden ja moitteettomuuden arvioinnissa. Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallituksen sijasta kunnanvaltuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Käytännössä siis kunnan tavoitteiden asettaminen ja seuranta etenevät seuraavasti:

  1. Valtuusto hyväksyy kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
  2. Kunnanhallitus esittää tilinpäätöksen yhteydessä selvityksen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.
  3. Tarkastuslautakunta tekee valtuustolle oman arvionsa valtuuston tilikaudelle asettaminen tavoitteiden toteutumisesta.


Tarkastuslautakunta 2021 – 2025

  • Marjatta Tynkkynen (KESK), puheenjohtaja, varajäsen Annukka Makkonen (KESK)
  • Jukka Hänninen (PS), varapuheenjohtaja, varajäsen Timo Pulkkinen (PS)
  • Erkki Flink (SDP), jäsen, varajäsen Timo Koivuniemi (SDP)
  • Arto Gustafsson (VAS), jäsen, varajäsen Janis Innus (VAS)
  • Seija Makkonen (KOK), jäsen, varajäsen Jukka Montonen (KD)
  • Suvi Jalkanen (VIHR), jäsen, varajäsen Eija Pääkkönen (VIHR)