Hankasalmi Asuminen ja ympäristö Kaavoitus

Yleis- ja asemakaavoja laaditaan kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi. Maakunnan tasolla laaditaan lisäksi maakuntakaava, joka on maakunnan liiton laatima yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Hankasalmen kunnan alueella voimassa olevat asema- ja yleiskaavat on koottu ajantasakaavaksi: Karttapalvelu

Yleiskaava

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja se voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osalle kunnan aluetta (osayleiskaava). Kunnat voivat tehdä myös yhteisen yleiskaavan. Yleiskaava toimii ohjeena asemakaavaa laadittaessa. Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen, työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava laaditaan kunnan toimesta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Kirkonkylän osayleiskaava (pdf)

Kirkonkylän osayleiskaava, kaavaselostus (pdf)

Asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavamuoto. Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi mihin tarkoitukseen aluetta saa käyttää, miten rakennukset sijoitellaan, miten paljon rakennuspaikalle saa rakentaa ja kuinka monta kerrosta rakennuksissa saa olla. Asemakaava laaditaan kunnan toimesta ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnalla on laaja toimivalta asemakaavoituksen laajuuden ja sisällön suhteen.

Ranta-asemakaava on ns. maanomistajakaava eli se laaditaan maanomistajan toimesta. Maanomistajalla on oikeus laadituttaa ranta-asemakaava alueelleen silloin, kun on kyse pääasiassa loma-asutuksen järjestämisestä ja alue muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Ranta-asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Kirkonkylän asemakaavan kaavamerkinnät (pdf)

Niemisjärven asemakaavan kaavamerkinnät (pdf)