Hankasalmi Asuminen ja ympäristö Vesihuolto Talousvesi

Talousvesi

Veden laatua seurataan talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaisen ja terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Terveydensuojeluviranomaisena Hankasalmella toimii  Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyshuolto.