Hankasalmi Kunta ja hallinto Lautakunnat Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan tehtävä on kunnan perusopetus-, lukio-, päivähoito-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen sekä vapaan sivistystyön järjestäminen. Lisäksi sen tulee huolehtia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä koulutiensä alussa oleville. 

Sivistyslautakunta 2021 – 2025

  • Maria Kaatrasalo (KD), puheenjohtaja, varajäsen Maiju Kauppinen (KESK)
  • Henna Pöyhönen (KESK), varapuheenjohtaja, varajäsen Sirkka Makkonen (KESK)
  • Reino Ylönen (KESK), jäsen, varajäsen Markku Häkkinen (KESK)
  • Kirsi Laitinen (KESK), jäsen, varajäsen Juha Paappanen (KOK)
  • Mika Kiuru (PS), jäsen, varajäsen Pirkko Ruuska (PS)
  • Jarno Haapanen (SDP), jäsen, varajäsen Markku Kovanen (SDP)
  • Lena Paju (VAS), jäsen, varajäsen Irma Vuorimaa (VAS)

Lautakunnan esittelijä on sivistystoimenjohtaja Eila Laulajainen-Malkki

Konneveden kunnan nimeämät jäsenet ovat, Merja Kakko (varajäsen Arvo Leppänen) ja Mauri Korhonen (varajäsen Eeva-Liisa Korhonen). Konneveden kunnan nimeämillä jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kokouksessa sen käsitellessä Hankasalmen ja Konneveden yhteisen kansalaisopiston asioita.

Kokoukset

Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 2. tiistaina. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan www-sivuilla.