Lastenkulttuuri

Kulttuuriopetussuunnitelma Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on hankasalmelainen tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen suunnitelma. Se sisältää kulttuurin vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen hankasalmelaisen lapsen ja nuoren tulisi vuosittain saada. Kulttuuriopetussuunnitelma on päivitetty sivistyslautakunnan päätöksellä 14.5.2019.


Kulttuurineuvola

Yhteiset kulttuurielämykset tukevat lapsen hyvää kehitystä ja vahvistavat lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta. Hankasalmella kulttuurineuvolaa toteutetaan yhteistyössä kulttuuripalveluiden, JYTE:n Hankasalmen neuvolan ja sidosryhmien kesken.


Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta tasolle etenevää vapaa-aikana annettavaa taiteen opetusta. Taiteen perusopetusta tarjoaa Hankasalmella Ala-Keiteleen musiikkiopisto.