Koulut

Hankasalmella n. 550 oppivelvollisen lapsen ja nuoren perusopetuksesta huolehtii kolme perusopetusta antavaa koulua, joista kaksi on alakouluja (1-6 lk) ja yksi yhtenäiskoulu (1-9 lk). Koulut antavat kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten.

Hankasalmen Aseman kylällä sijaitsevassa 120 oppilaan Aseman koulussa toimivat yleisopetuksen vuosiluokat 1-6, esiopetusryhmä ja erityisopetuksen pienryhmä. Aseman koulussa järjestetään iltapäivätoimintaa kunnan omana toimintana.

Osoite :Kuuhankavedentie 39, 41500 Hankasalmi

Yhteystiedot:

Koulunjohtaja   014 2671 362, tekstiviestit 050 3198 172

Opettajat   Pääkoulu (3-6.lk) 014 2671 381, tekstiviestit 050 5298 544

Opettajat   Pikkukoulu (0-2.lk) 014 2671 311, tekstiviestit 050 3198 180

Pienryhmät   014 2671 366, tekstiviestit 050 3198 181

Esiopetus   014 2671 311, tekstiviestit 050 3198 180

Iltapäivätoiminta:  014 2671 493, tekstiviestit 050 4631 761

Aamu- ja iltapäiväkoordinaattori Marja-Liisa (Maiju) Väisänen 050 564 3526

Hankasalmen kirkonkylälle valmistui elokuussa 2020 uusi päiväkoti- ja koulukeskus, jonne sijoittuvat Sillankorvan päiväkoti, Kuuhankaveden yhtenäiskoulu ja Hankasalmen lukio. Kokonaisuus on mitoitettu yhteensä reilulle 500 käyttäjälle. Päiväkoti- ja koulutilojen lisäksi tiloissa toimii jakelukeittiö ruokalatiloineen sekä monipuoliset piha-alueet liikkumiseen ja harrastamiseen.

Tutustu videoon: https://dreambroker.com/channel/tj6g6n2s/ivscsmq2

Kuuhankaveden koulu on 1.-9. -luokkien yhtenäiskoulu, jonka yhteydessä toimii myös yksi kunnan esikouluryhmistä, joustavan perusopetuksen ryhmä sekä erityisopetuksen pienryhmä. Alakoulun oppilaat tulevat kirkonkylän, Venekosken ja Säkinmäen ja Ristimäen alueelta, yläkoulu kokoaa saman katon kaikki  kunnan yläkouluikäiset. Kaiken kaikkiaan Kuuhankaveden  koulussa on oppilaita 337 (lukuvuonna 2020-21).  Opetushenkilökuntaa koulussa on noin 45, joista osa yhteisiä samassa kiinteistössä toimivan lukion kanssa.

Osoite

Kirkkotie 7, 41520 Hankasalmi

Yhteystiedot

Kanslia 014 2671 316
Rehtori 014 2671 235

Apulaisrehtori 014 2671 360

Aamu- ja iltapäiväkoordinaattori Marja-Liisa (Maiju) Väisänen 050 564 3526

Niemisjärven koulu on 98 oppilaan koulu, jossa toimii yleisopetuksen vuosiluokat 1-6 ja esiopetusryhmä. Niemisjärven koulussa järjestetään iltapäivätoimintaa kunnan omana toimintana.

Osoite

Koulunmäentie 6, 41490 Niemisjärvi

Yhteystiedot

Niemisjärven koulu   014 2671 349
Koulunjohtaja          014 2671 328
Esiopetus                014 2671 332

Aamu- ja iltapäiväkoordinaattori Marja-Liisa (Maiju) Väisänen 050 564 3526