Hankasalmi Kunta ja hallinto Lautakunnat Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain mukaan kuntaan on asetettava keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita ryhmiä.

Keskusvaalilautakunta vastaa eri vaalien järjestämisestä kunnassa ja valitaan aina kullekin valtuustokaudelle uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa.

Jos keskusvaalilautakunnan jäsen on itse ehdolla vaaleissa, hän ei niiden vaalien kohdalla osallistu keskusvaalilautakunnan toimintaan, vaan hänen sijalleen nousee varajäsen.

Keskusvaalilautakunta 2021 – 2025

  • Tiina Kallioniemi (KESK), puheenjohtaja
  • Pekka Petrilä (VAS), varapuheenjohtaja
  • Mira Heinonen (SDP), jäsen
  • Pasi Roiko-Jokela (SIT), jäsen
  • Seija Makkonen (KOK), jäsen
  • Sonja Tarhonen (VIHR), varajäsen
  • Jouko Mannermaa (KD), varajäsen
  • Simo Aitto-oja (KESK), varajäsen
  • Pirjo Pellinen (VAS), varajäsen
  • Jaana Andersson (SDP), varajäsen