Hankasalmen lukiossa on laadukkaan yleislinjan lisäksi suunnistuslukiolinja. Suunnistuslukiossa saa ammattivalmentajan ohjausta suunnistukseen ja hiihtosuunnistukseen. Lukiossamme on myös liikuntalinja, jonka painopistelajeina ovat salibandy ja futsal.

Lukioon haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa helmi-maaliskuussa. Suunnistuslukioon haetaan yhteishaun aikana lisäksi Hankasalmen lukion suunnistuslukion omilla kaavakkeilla. Liikuntalinjalle ei ole erillistä hakua, linjalle voi ilmoittautua ainevalintojen yhteydessä.

Lukion oppimäärä on vähintään 75 kurssia, vuodesta 2021 eteenpäin aloittavilla 150 opintopistettä. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Lukio on toisen asteen oppilaitos, ja se jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukio-opintojen kautta hankittu laaja yleissivistys ja ylioppilastutkinto antavat hyvän pohjan jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.