Hankasalmi Kasvatus ja koulutus Hankasalmen lukio

Hankasalmen lukio on vireä pieni yleislukio suunnistus- ja liikuntalinjalla vahvistettuna. Lukiossamme opiskelee yli 80 lukiolaista. Lukio toimii Hankasalmen koulukeskuksessa, samassa rakennuksessa Kuuhankaveden yhtenäiskoulun kanssa. Koulukeskuksessa työskentelee noin 40 opettajaa ja 17 muuta henkilökuntaa. Suunnistuslukiossa saa ammattivalmentajan ohjausta suunnistukseen ja hiihtosuunnistukseen. Lukiossamme on myös liikuntalinja, jonka painopistelajeina ovat salibandy ja futsal.

Lukio on toisen asteen oppilaitos, ja se jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukio-opintojen kautta hankittu laaja yleissivistys ja ylioppilastutkinto antavat hyvän pohjan jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Yhteisömme vuorovaikutuksessa korostuvat avoimuus, välittäminen ja keskinäinen arvostus. Kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, rasismia ja syrjintää ei hyväksytä vaan niitä ennaltaehkäistään ja niihin puututaan. Lukiossamme arvostetaan katsomuksellista, kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta.

Lukiossamme on mahdollisuus hankkia vankka tiedollinen, taidollinen ja sosiaalinen pohja tulevaisuutta varten. Suunnittelemalla lukio-opinnot hyvin opiskelua voi painottaa haluamiinsa suuntiin ja kulkea omaa polkuasi kohti jatko-opintoja ja tulevaisuutta. Jotta opinnot sujuvat, on hyvä sisäistää, että lukiossa opiskelijalta odotetaan vastuunottamista omista opiskeluista. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sovittujen asioiden hoitamista ajallaan, läksyjen tekemistä sekä omasta ja muiden viihtyvyydestä huolehtimista. Vastuun kantaminen keventää opinnoista koituvaa stressiä ja tekee lukio-opiskelusta mielekkäämmän, vaikka se toisinaan voi tuntua työläältä.