Hankasalmi Kunta ja hallinto Kuntatalous Säännöt ja ohjeet

Säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö

Kuntalain 16 §:n mukaan valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt hallinnon järjestämiseksi. Lain 50 §:n mukaan jokaisessa kunnassa on hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi olla muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toimielintä koskevia määräyksiä. Hankasalmen kunnassa johtosääntöjä hallintosäännön ohella on valtuuston työjärjestys.

Hankasalmen kunnan hallintosääntö on seuraava: