Hankasalmi Kasvatus ja koulutus Koulukuljetukset

Sivistyslautakunta on hyväksynyt 9.4.2019 § 32 kokouksessaan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2019 alkaen:

Lue lisää -Hankasalmen kunnan koulukuljetusperiaatteet (pdf)

Koulukuljetus matkan perusteella

Hankasalmen kunta tarjoaa perusopetuslaista poiketen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaalle koulukuljetuksen kunnan osoittamaan ensisijaiseen esiopetus- tai perusopetuspaikkaan, kun koulumatkan pituus on:

•esi- ja perusopetuksen 1. – 2. luokan oppilaalla yli 3 kilometriä
•peruskoulun 3. – 9. luokan oppilaalla yli 5 kilometriä

Koulukuljetus muulla perusteella

Mikäli koulukuljetusta haetaan muulla perusteella, esim. jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava, sivistysjohtaja päättää tapauskohtaisesti kuljetuksen tarpeellisuuden ja laajuuden yhdessä ko. koulun henkilöstön ja kuljetusvastaavan kanssa. Kuljetusta ei järjestetä lausuntojenkaan perusteella kuin erityistapauksissa (esim. liikuntaeste) kotipihalta saakka. Kuljetuksen järjestäminen em. perusteella

•edellyttää aina asiantuntijan (esim. oman kunnan koululääkäri tai koulupsykologi) lausuntoa
•lausunnosta tulee ilmetä selkeästi kuljetustarpeen syiden ja perusteluiden lisäksi, mille ajanjaksolle kuljetuksen järjestämistä suositellaan sekä se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan
•asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia.

Koulumatkan vaarallisuuden osalta teiden riskiluokitus on hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.6.2019 § 51. Vaarallisuusluokittelu on voimassa silloin, kun oppilas ei matkan pituuden perusteella ole oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen: Teiden riskiluokitus (pdf)

Koulukuljetusta anotaan sivistystoimenjohtajalta vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee olla seuraavat tiedot: oppilaan nimi, osoite, oppilaan koulu ja luokka, koulumatkan pituus, mille ajalle koulukuljetusta haetaan sekä hakemuksen perustelut ja tarvittavat asiantuntijalausunnot.

Koulukuljetusreitit

Näillä sivuilla julkaistaan taksien aamureitit ja bussiaikataulut. Taksikyytien iltapäiväkyydit ilmoitetaan koululta käsin lukujärjestysten varmennettua. Aikataulut tarkentuvat käytännön myötä ja keliolosuhteet myöhemmin syksyllä saattavat aiheuttaa poikkeuksia annettuihin tavoiteaikoihin.

Kuljetussuunnittelija laittaa ennen lukukauden alkua kuljetusoppilaille Wilman kautta vielä tarkennusta koulumatkasta ja aikatauluista.

Hankasalmella koulukuljetuksessa liikennöivät linjat ovat kunnan hankkimaa ostoliikennettä, joka on myös muidenkin kulkijoiden käytössä. Kankainen-Sauvomäki-Murtoisten suunnalla ja Kärkkäälä-Venekoski suunnalla liikennöi Koivurannan liikenne. Hankasalmi-Asema-Niemisjärvi välillä liikennöi Koiviston auto, joka on Jyväskylän seudun joukkoliikennettä.

Koulukuljetusta taksiliikenteellä kuljettavat Jyvässeudun Taksiauto Oy, Taksipalvelu Täyränen Ky ja Taksi Martti Liukkonen.

Kuuhankaveden koulu

Koulun pihaan saatto-ja hakukuljetus on kielletty. Sinne ajaminen on sallittu ainoastaan huolto- ja taksiliikenteellä. Koulun virallinen osoite on Kirkkotie 3, johon myös matkat mitataan, mikä saattaa vaikuttaa kuljetusoikeuksiin.

Periaatteena on, että oppilaat odottavat autoa eikä päinvastoin!

Lisätietoja: Kuljetussuunnittelija Virpi Lampinen p. (014) 2671 307 HANKASALMEN KUNTA, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi