Hankasalmi Kasvatus ja koulutus Koulukuljetukset

Sivistyslautakunta on hyväksynyt 9.4.2019 § 32 kokouksessaan koulukuljetusperiaatteet 1.8.2019 alkaen:

Lue lisää -Hankasalmen kunnan koulukuljetusperiaatteet (pdf)

Koulukuljetus matkan perusteella

Hankasalmen kunta tarjoaa perusopetuslaista poiketen kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaalle koulukuljetuksen kunnan osoittamaan ensisijaiseen esiopetus- tai perusopetuspaikkaan, kun koulumatkan pituus on:

•esi- ja perusopetuksen 1. – 2. luokan oppilaalla yli 3 kilometriä
•peruskoulun 3. – 9. luokan oppilaalla yli 5 kilometriä

Koulukuljetus muulla perusteella

Mikäli koulukuljetusta haetaan muulla perusteella, esim. jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava, sivistysjohtaja päättää tapauskohtaisesti kuljetuksen tarpeellisuuden ja laajuuden yhdessä ko. koulun henkilöstön ja kuljetusvastaavan kanssa. Kuljetusta ei järjestetä lausuntojenkaan perusteella kuin erityistapauksissa (esim. liikuntaeste) kotipihalta saakka. Kuljetuksen järjestäminen em. perusteella

•edellyttää aina asiantuntijan (esim. oman kunnan koululääkäri tai koulupsykologi) lausuntoa
•lausunnosta tulee ilmetä selkeästi kuljetustarpeen syiden ja perusteluiden lisäksi, mille ajanjaksolle kuljetuksen järjestämistä suositellaan sekä se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan
•asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, elleivät ne ole luonteeltaan pysyväislaatuisia.

Koulumatkan vaarallisuuden osalta teiden riskiluokitus on hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.6.2019 § 51. Vaarallisuusluokittelu on voimassa silloin, kun oppilas ei matkan pituuden perusteella ole oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen: Teiden riskiluokitus (pdf)

Koulukuljetusta anotaan sivistystoimenjohtajalta vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee olla seuraavat tiedot: oppilaan nimi, osoite, oppilaan koulu ja luokka, koulumatkan pituus, mille ajalle koulukuljetusta haetaan sekä hakemuksen perustelut ja tarvittavat asiantuntijalausunnot.

Koulukuljetusreitit 2020-2021

Näillä sivuilla julkaistaan aamureitit ja iltapäivien osalta bussiaikataulut. Taksikyytien iltapäiväkyydit ilmoitetaan koulultakäsin lukujärjestysten varmennettua. Aikataulut tarkkenevat käytännön myötä, keliolosuhteet myöhemmin syksyllä saattavat aiheuttaa poikkeuksia annettuihin tavoiteaikoihin.

Lukuvuoden 2020-2021 reititykset on tehty suunnittain, ja usean koulun oppilaita kulkee samalla reitillä. Kyytilistoista kouluilla on pyritty tekemään mahdollisimman helppolukuisia.
Aamukuljetukset noudattavat pääosin viime lukuvuoden reittejä ja aikatauluja. Takseista on syöttökyydit linja-autoille, jotka kuljettavat yläkoululaisia Kuuhankaveden koululle.

Hankasalmella liikennöivät linjat ovat ostoliikennettä, joko K-S ELY:n ostamia Jyväskylä-Hankasalmi vuoroja tai kunnan ostamia sisäisiä linjavuoroja. Hankasalmen kunnan sisäisen liikenteen linja-autoreitit kulkevat lähes entiseen malliin, mutta muutosta on tullut reiteille palveluntuottajissa. Armisvesi-Murtoisten suunnalla ajaa Soisalon Liikenne, Niemisjärvieltä aamuisin ajaa Jyväskylän Liikenne ja Jyväskylän suunnalta Niemisjärvi-Ysitie-Hankasalmen asema-reittiä ajaa Soisalon liikenne, joka on ELY:n tuottamaa liikennettä. Kärkkäälä-Venekoski suunnalla ajaa Koivurannan liikenne. Säkinmäellä ajaa Jyväskylän liikenne.

Kuuhankaveden koulu

Kaikkien oppilaiden pysäkkipaikkana toimii Hankasalmen kirkon parkkipaikka. Koulun pihaan saatto-ja hakukuljetus on kielletty. Sinne ajaminen on sallittu ainoastaan huolto- ja taksiliikenteellä. Koulun virallinen osoite on Kirkkotie 3, johon myös matkat mitataan, mikä saattaa vaikuttaa kuljetusoikeuksiin.

Periaatteena on, että oppilaat odottavat autoa eikä päinvastoin!

Hankasalmi – Jyväskylä – Hankasalmi linja-autoaikataulut

Lisätietoja: Kuljetussuunnittelija Virpi Lampinen p. (014) 2671 307 HANKASALMEN KUNTA, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi