Hankasalmi Kunta ja hallinto Kuntatalous Kuntastrategia

Kuntastrategia

Hyvän arjen Hankasalmi 2022-2025

Hankasalmi tarjoaa hyvän ympäristön asua ja harrastaa, kasvaa ja kehittyä, ikääntyä, tehdä työtä ja yrittää. Olemme elävä, lempeä ja turvallinen kunta.

Viihtyisä asuinympäristö, avoin vuorovaikutus ja hyvät harrastusmahdollisuudet – niistä tunnetaan Jyväskylän kaupunkiseudun ainoa aito maaseutukunta. Henkilöstömme on koulutettua sekä motivoitunutta ja palvelujen järjestämiseen on toimivat tilat. Keskitymme vastuulliseen omaisuuden hoitoon. Elinvoimaisuuden saavutamme yhteistyöllä yrittäjiemme ja yhteisöjemme kanssa.

Tutustu tarkemmin Hankasalmen Kuntastrategian linjauksiin ja tavoitteisiin täältä:

Hankasalmi liikkuu – kunnan liikkumisohjelma 2023-2028

Kunnan liikkumisohjelma tarkentaa niihin strategisiksi päämääriksi asetettuihin tavoitteisiin, joilla edistetään hankasalmelaisten terveyttä, hyvinvointia, aktiivisuutta ja viihtyvyyttä sekä kunnan yleistä elinvoimaa. Liikkumisohjelma asettaa tavoitteet vuoteen 2028 ja esittää suunnitelmat niiden saavuttamiseksi. Kunnanvaltuustossa 13.6.2023 hyväksytty liikkumisohjelma on Hankasalmen kunnan toimintaa ohjaava, terveyden ja hyvinvoinnin poikkihallinnollista edistämistä kehittävä keskeinen työväline.