Hankasalmi Kasvatus ja koulutus Esi- ja perusopetus

Hankasalmella n. 550 oppivelvollisen lapsen ja nuoren perusopetuksesta huolehtii kolme perusopetusta antavaa koulua, joista kaksi on alakouluja (1-6 lk) ja yksi yhtenäiskoulu (1-9 lk). Koulut antavat kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten.

Yleisopetusta antavat luokilla 1-6 pääasiassa luokanopettajat ja luokilla 7-9 aineenopettajat. Peruskoulujen sivuilta löydät koulujen yhteystiedot ja linkit koulun omille kotisivuille.

Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus. Lisäksi perusopetusta ohjaavat esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja opetuksen järjestäjän hyväksymä paikallinen opetussuunnitelma.  Opetussuunnitelmaa täydennetään vuosittain laadittavassa koulukohtaisessa työsuunnitelmassa.