Hankasalmi Ajankohtaista Etsinnässä vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston uudet jäsenet

Etsinnässä vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston uudet jäsenet

Hankasalmen kunta pyytää vanhus- ja vammaisjärjestöjä tekemään ehdotuksia kunnanhallitukselle jäseniksi vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Aiemmin yhdistyneenä neuvostona toiminut vaikutuselin jaetaan kahdeksi eri neuvostoksi.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan kunnan sähköpostiosoitteeseen hankasalmi@hankasalmi.fi otsikoituna joko ”ehdotus vammaisneuvoston jäseneksi” tai ”ehdotus vanhusneuvoston jäseneksi” perjantaihin 8.9. mennessä. Ehdotuksesta on käytävä ilmi ehdottavan yhdistyksen tai järjestön nimi ja perustelut ehdotukselle.