Hankasalmi Ajankohtaista Hankasalmen kunnan liikkumisohjelma 2023-2028

Hankasalmen kunnan liikkumisohjelma 2023-2028

Kunnan liikkumisohjelma tarkentaa niihin strategisiksi päämääriksi asetettuihin tavoitteisiin, joilla edistetään hankasalmelaisten terveyttä, hyvinvointia, aktiivisuutta ja viihtyvyyttä sekä kunnan yleistä elinvoimaa. Liikkumisohjelma asettaa tavoitteet vuoteen 2028 ja esittää suunnitelmat niiden saavuttamiseksi. Tutustu täällä (kuntastrategian alla):