Joustava perusopetus

Joustava perusopetus, eli JOPO, on vuonna 2006 alkanutta perusopetuksen toimintaa, jossa keskeisenä tavoitteena on peruskoulussa, jatko-opinnoissa ja työelämässä tapahtuvan syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ehkäiseminen. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan myönteisesti oppilaan koulumotivaatioon ja elämänhallintaan.

Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilaan kokonaisvaltaista kasvua tukien.

Toiminta on tarkoitettu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan eteneväksi, mutta toimintaan voidaan poikkeuksellisesti ottaa mukaan myös erityistä tukea saava oppilas, jos järjestely on oppilaan edun mukaista ja jos oppilas muuten pystyy opiskelemaan joustavan perusopetuksen järjestelyjen mukaan.

Opetus järjestetään pääsääntöisesti pienryhmässä (n. 10 oppilasta) erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Luokassa ja muissa oppimisympäristöissä tapahtuvan lähiopetuksen lisäksi oppiminen tapahtuu esimerkiksi leirikoulujen, työpaikkaharjoitteluiden ja erilaisten vierailuiden kautta. Koulun toimintakulttuuria mukautetaan vastaamaan oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Toiminnan kautta pyritään myös kehittämään opetusmenetelmiä ja opetusjärjestelyitä toiminnallisempaan suuntaan.

Hankasalmen kunnassa järjestetään joustavaa perusopetusta Kuuhankaveden koululla. Joustava perusopetus toteutuu Hankasalmella 8.-9.-luokkalaisille tarkoitetussa pienryhmässä. Pienryhmän ohjaajina toimivat erityisopettaja ja kasvatusohjaaja.