Kolmiportainen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus opiskelun yleiseen tukeen. Tarvittaessa oppilaalla on oikeus saada tehostettua tukea, joka on jatkuvampaa ja yksilöllisempää. Tällöin oppilaalle laaditaan pedagogiseen arvioon pohjautuva oppimissuunnitelma.

Jos oppilaan kasvu, kehitys, oppimisen ja koulunkäynnin edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden, toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi, eivätkä oppimisen tavoitteet toteudu, hänellä on oikeus erityiseen tukeen. Ennen erityisen tuen päätöstä oppilasta ja hänen huoltajaansa kuullaan ja oppilaasta tehdään yhteistyössä pedagoginen selvitys. Erityisen tuen päätöksen tekee koulun rehtori. Opetus annetaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. HOJKS on pedagoginen asiakirja, jossa määritellään tavoitteet, pedagogiset menetelmät ja tarvittavat tukitoimet.

 

Tuen portaat 

1) Yleinen tuki

2) Tehostettu tuki

  • Pedagoginen arvio
  • Oppimissuunnitelma

3) Erityinen tuki

  • Pedagoginen selvitys
  • Erityisen tuen päätös
  • HOJKS