Opiskeluhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhuoltoa kaikille peruskoululaisille. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhoitaja ottaa vastaan oppilaita koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä ja varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja tapaa koululaisia ja huoltajia myös säännöllisten terveystarkastusten yhteydessä. Koululaiset kutsutaan terveydenhoitajan ja koululääkärin tekemään laajaan terveystarkastukseen 1.-, 5.- ja 8. luokalla. Muilla luokka-asteilla oppilaat kutsutaan terveydenhoitajan tekemään vuosittaiseen tarkastukseen.

 

Koululääkäri 

Koululääkärin vastaanotolle aika varataan kouluterveydenhoitajan kautta.

Koululääkärin perustehtävä on huolehtia koululaisen terveydentilan seurannasta yhdessä kouluterveydenhoitajan kanssa. Koululääkärin tarkastukset tehdään laajojen tarkastusten yhteydessä.

Terveystarkastusten lisäksi lääkäri ottaa kantaa oppilaiden määräaikaisissa terveystarkastuksissa nouseviin terveysongelmiin sekä lapsen koulunkäyntiin vaikuttaviin terveysasioihin. Vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat, infektiotaudit ja pitkäaikaiset sairaudet tulee hoidattaa omalla terveysasemalla.

 

Hammashuolto

Oppilaiden hampaat hoidetaan oman terveyskeskuksen hammashoitolassa. Suun terveydenhoito on oppilaalle maksutonta. Määräaikaiset suun terveystarkastukset järjestetään 1.-, 3.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille ja tarvittaessa koululaiset kutsutaan hammashoitoon myös yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

 

Koulupsykologi 

Koulupsykologi on tavattavissa kaikilla Hankasalmen kunnan kouluilla erikseen sovittavina aikoina. Koulupsykologin työhön kuuluvat muun muassa ohjaus ja neuvonta sekä keskusteluavun tarjoaminen. Psykologi arvioi myös oppimisvaikeuksia ja suunnittelee tukitoimia yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja opettajien kanssa.

Syitä yhteydenottoon voivat olla esimerkiksi koulunkäyntivaikeudet, matala mieliala, pelot, paniikkioireilu tai ahdistuneisuus. Yhteyttä voivat ottaa huoltajat, opettajat, yhteistyötahojen edustajat ja lapsi tai nuori itse. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.