Oppilaanohjaus

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada ohjausta opintoihinsa.  Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan koulutyön onnistumista, opintojen sujumista ja hänen kasvua ja kehitystään. Alakoulussa oppilaanohjaus toteutuu osana muuta opetusta. Vuosiluokilla 7-9 opinto-ohjaajalla on päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta.  Opinto-ohjaaja tarjoaa tukea erityisesti nivelvaiheissa ja opintoihin liittyviä valintoja tehtäessä.

Opinto-ohjaajan sivut