Hankasalmi Kasvatus ja koulutus Harrastamisen Suomen malli

Maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteydessä kaikissa Hankasalmen peruskouluissa 2023-2024

Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 55 000 euroa Hankasalmen kunnalle.

Harrastusvalikoiman suunnittelussa keskeistä on ollut lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen.

Koulukohtaisia suosikkiharrastuksia on selvitetty oppilaskyselyjen kautta.

Harrastusvalikoimaan kuuluu muun muassa kokkaus, mopon/pyörän rassaus, jalkapallo, futsal, laskettelu, haba ja muita liikuntaan liittyvää, temppu/akrobatia, elokuva, kuvataide, pelikerho/toivekerho jne.

Harrastuksia tarjotaan omassa koulussa koulupäivän yhteydessä seuraavasti:

Kuuhankaveden koulussa 3. –9.-luokkalaisille 26 kerhoa (280 oppilasta)

Aseman koulussa 0. -6. luokkalaisille 10 kerhoa (111 oppilasta)

Niemisjärven koulussa 0. – 6. luokkalaisille 9 kerhoa (67 oppilasta)

Harrastamisen Suomen mallin keskeiset periaatteet Hankasalmella:

  • Hyvinvoinnin lisääminen ja vahvistaminen
  • Syrjäytymisen ehkäisy ja eriarvoisuuden vähentäminen
  • Yksinolon vähentäminen ja kaverisuhteiden tukeminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen
  • Taitojen kasvattaminen, onnistumisen kokemukset sekä lasten ja nuorten identiteetin vahvistaminen
  • Perheiden tukeminen

Harrastustoimintaa järjestetään syksyllä 21.8. – 15.12.2023 (16 vkoa) ja keväällä 8.1.-17.5.2024 (18 vkoa). Jokaiselle koululle on luotu oma harrastuslukujärjestys. Siinä näkyy kaikki harrastustoiminta, jota koulupäivän yhteydessä tarjotaan maksuttomasti. Kerhoja järjestetään pääasiassa koulujen tiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. Kerhoja tarjoavat koulujen opetushenkilökunta, koulunkäynninohjaajat, seurakunta, yksityiset ohjaajat.

Ennen harrastustoiminnan alkua koulut ohjeistavat oppilaita valitsemaan harrastuksia.

Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen keston ajan ja harrastustoiminta kuuluu koulupäivän yhteyteen!

Koordinaattorina toimii Hanna Backman hanna.backman@edu.hankasalmi.fi

Mukavia harrastushetkiä lapsille ja nuorille!

Eila Laulajainen-Malkki

sivistystoimenjohtaja, eila.laulajainen-malkki@hankasalmi.fi

harrastamisensuomenmalli.fi www.harrastamisensuomenmalli.fi

 

 

Kuuhankaveden koulu HSM

Aseman koulu HSM

Niemisjärven koulu HSM