Hankasalmi Kulttuuri, liikunta ja nuoret Liikuntapalvelut Sisäliikunta Liikuntapalvelut rekisteriseloste

Liikuntapalvelut rekisteriseloste

Liikuntapalvelut rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Tietosuojalaki (1050/2018)

Osasto Sivistystoimi

Rekisterin nimi

WebKulkuri-kulunvalvontajärjestelmän asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Hankasalmen kunta Keskustie 41 41520 Hankasalmi 014 267100 hankasalmi@hankasalmi.fi
Rekisterin yhteyshenkilö
Hyvinvointipäällikkö Miikka Laihonen, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi, 014 2671365, miikka.laihonen@hankasalmi.fi
Tietosuojavastaava
Matti Eronen Keskustie 41, 41520 Hankasalmi, 014 267100 hankasalmi@hankasalmi.fi
      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään kuntosalin käyttöoikeuden tarkistamiseen, laskutukseen ja kulunvalvontaan, sillä kortti toimii myös oven avaimena. Sen lisäksi kulunvalvonnan tarkoitus on suojata omaisuutta ja ennaltaehkäistä rikoksia sekä auttaa jo tapahtuneiden vahingontekojen ja rikosten sekä niiden vastuukysymysten selvittämisessä.

Rekisterin tietosisältö

WebKulkuri-sovelluksen tietokantaan tallennetaan Hankasalmen monitoimitalon kuntosalin käyttäjistä seuraavat tiedot:

sukunimi (1) etunimi (1) osoite (2) puhelinnumero (3) sähköpostiosoite (3) syntymäaika (1)

Tieto siitä, kuuluuko asiakas johonkin alennusryhmään (1)

1) tiedot ovat pakollisia asiakassuhteen hoitamisessa, asiakkaiden yksilöinnissä tai kuntosalikortin hinnan määrittämisessä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen lähteenä on asiakkaan tai hänen huoltajansa antama ilmoitus.                 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaista tietojen luovuttamista.

Tietojen siirto ETA:n tai EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä ETA:n tai EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mikäli asiakas ostaa kuntosalin käyttöoikeuden kirjaston asiakaspalvelusta ja täyttää tällöin paperisen asiakastietolomakkeen, lomake tuhotaan tietojen järjestelmään siirtämisen jälkeen silppuroimalla.

WebKulkuri-kulunvalvontajärjestelmän digitaalisessa muodossa olevan rekisterin käyttäminen edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta. Asiakastietoja säilytetään järjestelmässä asiakkuuden ajan.

Henkilötietoja voivat käsitellä vain kulkuoikeuksien myymisestä vastaava hyvinvointipalvelujen henkilökunta sekä kuntosalin huollosta vastaavat kiinteistönhoitajat. Henkilötietoja saa käsitellä vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, onko hänen tietojaan tallennettu henkilörekisteriin ja, mitä tietoja hänestä rekisterissä on. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen henkilötieto, virhe korjataan välittömästi pääkirjaston asiakaspalvelussa.