Hankasalmi Kunta ja hallinto Asiointi Rakennusalan käännetty alv

Rakennusalan käännetty alv

Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verovelvollinen on ostaja eikä myyjä. Laki on tullut voimaan 1.4.2011. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta sellaisiin keskeneräisiin palveluihin, joiden suorittamiseen on ryhdytty ennen 1.4.2011.

Ohjeita käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta löytyy seuraavasti:

Mihin sovelletaan?

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan Suomessa myytävään rakentamispalveluun (tai työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten), jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan aina kun sen edellytykset täyttyvät.

Käännetty verovelvollisuus koskee seuraavia rakentamispalveluja

 • maapohja- ja perustustyöt
 • rakennustyö
 • rakennusasennus
 • rakennuksen viimeistely
 • rakennuskoneiden vuokraukseen (kun vuokrataan samalla kertaa sekä kone että käyttäjä)
 • rakennussiivous
 • työvoimanvuokraus rakentamispalvelua varten

Käännetty verovelvollisuus ei koske seuraavia rakentamispalveluja

 • tuotantotoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen
 • arkkitehtipalvelut, rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu
 • rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajaa
 • ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) puhtaanapito
 • kuljetuspalvelut
 • kiinteistönhoitopalvelut

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden myyntiin eikä rakentamispalveluiden myyntiin yksityishenkilölle.

Hankasalmen kunta on lain määrittelemä rakennuspalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä elinkeinonharjoittaja ja ostajana sellainen verovelvollinen, johon on sovellettava käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Hankasalmen kunnan rakennuspalveluja koskeviin ostoihin ja työvoiman vuokraukseen (ALV 8 c §) sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta 1.4.2011 alkaen. Myyjä antaa ostajalle laskun, joka sisältää yleiset laskumerkinnät. Laskuun ei merkitä verokantaa eikä veron määrää. Laskussa tulee olla ostajan ALV- tunniste ja tieto siitä, että ostaja on veronmaksuvelvollinen sekä myyjän ALV-tunniste.